"האמור בפרסום/מודעה אינו מהווה ייעוץ כלשהו ו/או המלצה כלשהי והסוכן/הסוכנות/האתר אינם נושאים באחריות כלשהי לתוכן המודעה/הפרסום. כל המסתמך על המודעה או הפרסום עושה זאת על אחריותו האישית
בלבד ומתבקש להתקשר במישרין עם הגוף ששמו נקוב במודעה/פרסום לקבלת מידע מפורט ועדכני".

אריה שפק סוכנות לביטוח בע"מ                      יגאל אלון 67 בניין טיוטה B תל אביב    טלפון: 03-6251212    דואל: shpak@shpak.co.il
אריה שפק סוכנות לביטוח בע"מ- ביטוח חיים   יגאל אלון 65 בניין טויוטה A תל אביב   טלפון: 03-6251117     דוא"ל ortal@kesh.co.il